LBT THERAPY

 

Φιλοσοφική Συμβουλευτική

new standard

H φιλοσοφική συμβουλευτική εφαρμόζεται από την Ανατολή μέχρι την Δύση τα τελευταία 30 χρόνια. Έχει γνωρίσει παγκόσμια αποδοχή και εφαρμόζεται με πολύ καλά αποτελέσματα, αφού οι θεραπείες της δεν είναι ούτε μακροχρόνιες, ούτε δαπανηρές, ούτε άβολες και δεν συνοδεύονται από φάρμακα.

Το βασικό όμως πλεονέκτημα της φιλοσοφίας είναι ότι δεν έχει αρνητικές παρενέργειες και μπορεί κανείς να μάθει να την χρησιμοποιεί χωρίς να έχει αναγκαστικά προηγούμενη πείρα.

Η φύση της υπηρεσίας που προσφέρουν οι Φιλοσοφικοί Σύμβουλοι:

  • Είναι Βραχυπρόθεσμη
  • Εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο ο πελάτης αναζητά βοήθεια
  • Εφαρμόζει φιλοσοφικές θεωρίες και μεθόδους που στοχεύουν να βοηθήσουν τους πελάτες να αντιμετωπίσουν το επίμαχο πρόβλημα

Τι είναι

_

 

Η Λογική-Βάση Θεραπεία (LBT), είναι ένα κορυφαίο μοντέλο της σύγχρονης φιλοσοφικής συμβουλευτικής, που αναπτύχθηκε από τη θεωρία της ψυχοθεραπείας, γνωστή ως Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). 

Απευθύνεται σε

_

 

Υποψήφιους συμβουλευόμενους, οι οποίοι διαταράσσονται οι ίδιοι συναισθηματικά και συμπεριφορικά με αυτοκαταστροφικές σκέψεις και οδηγούνται σε μη ρεαλιστικά συμπεράσματα από παράλογες προκείμενες στην πρακτική συλλογιστική τους αιτιολογία.

Εφαρμογές

_

 

Η σύγχρονη φιλοσοφική συμβουλευτική δίνει έμφαση στα προβλήματα της ζωής όπως για παράδειγμα:

 

* τα προβλήματα εργασίας
* τη γήρανση
* το θάνατο
* τους ετοιμοθάνατους
* ποιό το νόημα της ζωής
* κρίσεις μέσης ηλικίας

 

και ένα άλλο πλήθος καθημερινών προκλησεων. 

Παρέχει

_

 

Τα σημαντικά εργαλεία κριτικής σκέψης για την αντιμετώπιση της κατασκευής ελαττωματικής αιτιολογίας των συμβουλευόμενων, τον εντοπισμό και την αντίκρουση των παράλογων προκείμενων, την κατασκευή πεφωτισμένων φιλοσοφικών αντίδοτων στο χώρο των παράλογων προκείμενων, την καθοδήγηση από ένα σύνολο αρετών, όπως ο σεβασμός εαυτού και των άλλων, τη μεταφυσική της ασφάλειας, το θάρρος και την εγκράτεια. 

έμφαση

_

Όπως και η REBT δίνει έμφαση στο να κάνει αλλαγές στη συμπεριφορά, προκειμένου να ξεπεραστούν παράλογες σκέψεις και να καλλιεργηθούν ενάρετες συνήθειες.

 

θεραπεία

_

Το LBT ως θεραπεία χρησιμοποιεί συστηματικά την σοφία μεγάλων φιλοσόφων, όπως αυτή του Αριστοτέλη, ως ορθολογικά αντίδοτα για να ξεπεραστούν ελαττωματικές/λανθασμένες σκέψεις.

θετικότητα

_

Ενισχύεται η θεληματική δύναμη,που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστούν πλάνες στη συναισθηματική συλλογιστική καθώς επιδιώκει και καλλιεργεί τις καθοδηγητικές Αρετές. 

_

Μέσω της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής ερχόμαστε σε επαφή με τον “εσωτερικό μας κόσμο”, μια διαδικασία εμβάθυνσης στη γνώση για τη Φύση, για τον Άνθρωπο και για τον Κόσμο

Φιλοσοφικά Αντίδοτα

_

Από την φιλοσοφική διδασκαλία του Αριστοτέλη μπορούμε να συλλέξουμε πλήθος φιλοσοφικών αντιδότων, τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να έχεις μια ευτυχισμένη ζωή.

 

  Συμβάλουν στην καλλιέργεια του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ατομικότητας.
  Βοηθούν στο να ξεπεραστεί το σαράκι της τυφλής συμμόρφωσης και το μίσος για τον εαυτό μας ή τους συνανθρώπους μας.
  Βοηθούν στο να ξεπεραστούν οι παράλογες φοβίες από τις ατυχίες που μπορούν να συμβούν, να μετατρέψουν τον φόβο σε θάρρος, να σε κάνουν να δεις την ομορφιά ακόμα και εκεί που υπάρχει ασχήμια, να σε βοηθήσουν να συνδεθείς με τους άλλους ανθρώπους και όχι να αποξενωθείς, να είσαι ήπιος και να διατηρείς τον έλεγχο και όχι να είσαι δυσκοίλιος και αρνητικός.
  Μπορούν να σε παροτρύνουν να προοδεύεις και να είσαι αισιόδοξος αντί να μένεις προσκωλυμένος σε μια ζοφερή μοιρολατρική προοπτική.

 

lbt-therapy-5

Γιατί να συμβουλευτώ
έναν Φιλοσοφικό Σύμβουλο;

 

_

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν φιλοσοφικές απόψεις και ο πιστοποιημένος φιλοσοφικός σύμβουλος έχει εκπαιδευτεί για να βοηθήσει τους πελάτες να προσδιορίσουν, να διευκρινίσουν και να εφαρμόσουν τις απόψεις τους με συνέπεια ώστε να κάνουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους και να την βελτιώσουν.

Συχνά, οι παράλογες ιδέες, όπως η απαίτηση για τελειότητα, εμποδίζει τη φιλοσοφική σκέψη. Ο φιλοσοφικός σύμβουλος μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να ξεπεράσουν μια τέτοια παράλογη σκέψη, να κατασκευάσουν ορθολογικούς συλλογισμούς και φιλοσοφίες που να ευθυγραμμίζονται με τις κοσμοθεωρίες τους και να ξεπεράσουν την αδράνεια (ή γνωστική ασυμφωνία).

Δείγματα
προβλημάτων
;

 

(συγκεκριμένα προβλήματα διαβίωσης)
που μπορεί να απασχολούν κάποιον ώστε να απευθυνθεί σε Φιλοσοφικό Σύμβουλο:

_

  Ηθικά ζητήματα
  Διαφωνίες
  Πολιτικά ζητήματα και διαφωνίες
  Συγγραφικά ζητήματα
  Ζητήματα διαχείρισης χρόνου
  Αναβλητικότητα
  Ζητήματα σταδιοδρομίας
  Απώλεια θέσης εργασίας
  Προβλήματα με συναδέλφους
  Ζητήματα Αναπηρίας
  Οικονομικά ζητήματα
  Συνταξιοδότηση

  Γήρανση
  Ζητήματα Θανάτου
  Θέματα Μέσης Ηλικίας
  Ζητήματα Παιδιών Ηλικιωμένων Γονέων
  Προβλήματα με την οικογένεια
  Θέματα οικογενειακού προγραμματισμού
  Νομικά ζητήματα
  Διαζύγιο
  Θέματα γονικής μέριμνας
  Γονεϊκότητα
  Υιοθεσία
  Ζητήματα Έρωτα

  Απώλεια ενός μέλους της οικογένειας
  Απώλεια ενός κατοικίδιου ζώου
  Ζητήματα φιλίας
  Ακαδημαϊκά ή σχολικά θέματα
  Απόρριψη
  Διάκριση
  Θρησκεία και θέματα που σχετίζονται με τη φυλή
  Θέματα σχετικά με την ψυχαγωγία
  Τεχνολογικά θέματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο