ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 

Φροντίδα και

Συνοδεία ΑΜΕΑ

new standard

Για πρώτη φορά είναι διαθέσιμη, για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, μια ολοκληρωμένη επαγγελματική φροντίδα, υποστήριξη και θεραπεία στον χώρο τους.

Μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες δομημένης παρέμβασης, παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Η ομάδα μας 

Η δραστηριότητα της ομάδας μας στηρίζεται σε επιστημονικά πρωτόκολλα και διαδικασίες με στόχο την ασφάλεια και την ικανοποίηση των ωφελούμενων των υπηρεσιών, όπως και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων.

έχει τη δυνατότητα

Διανυκτέρευσης

24ωρης παρουσίας

Ολιγόωρης ή πολύωρης παρουσίας

Ολιγοήμερης ή πολυήμερης παρουσίας

ευαισθησία

_

Προσεγγίζουμε με ευαισθησία αλλά κυρίως με επαγγελματισμό την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, ώστε να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει, δημιουργώντας έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης.

ανάγκες

_

Η παρέμβασή μας προσαρμόζεται τόσο στις ανάγκες όσο και στις δεξιότητες του κάθε ατόμου καθώς και στο περιβάλλον που είναι οικείο για το άτομο με αναπηρία.  

συνθήκες

_

Διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε τόσο τα άτομα με αναπηρία, όσο και οι οικογένειές τους να έχουν την δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην καθημερινότητα.

_

Προσεγγίζουμε με ευαισθησία αλλά κυρίως με επαγγελματισμό την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, ώστε να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει, δημιουργώντας έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης

Οι υπηρεσίες μας

_

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται στον χώρο του ωφελούμενου πάντα σε άμεση συνεργασία μαζί του και περιλαμβάνουν.

 

Yποβοηθούμενη διεξαγωγή της ρουτίνας του ατόμου
Yποστήριξη και κάλυψη των αναγκών του
Aξιοποίηση ή aνάδειξη των δεξιοτήτων του
Διαμόρφωση ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος
Ικανοποιητική διαχείριση της καθημερινότητάς του

Είπαν για εμάς

 

 

« The group discussion that I watched was very impressive — I have not seen this done in this way elsewhere with stories, questions, and music. It effectively provided social interaction and mental challenges at whatever level is accessible to each participant. This is incredibly difficult for me to do one-on-one with my father, so it is amazing that it is done so skillfully in a group. Even though my father’s outward participation was limited due to his disease, I think this sort of social interaction can provide a large improvement in his quality of life.» *

_

* Μέσω email από Αμερική κατέφθασε η ανατροφοδότηση για την υπηρεσία Δομημένης Υποστήριξης της Καθημερινότητας της Animus Care από οικείο ασθενούς με άνοια. Ο ωφελούμενος των υπηρεσιών μας, επισκέφτηκε την Ελλάδα μαζί με τον γιο του και συμμετείχε στα προγράμματα φροντίδας, υποστήριξης και θεραπείας της Animus Care.

Μετάβαση στο περιεχόμενο