ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

“Ανάπτυξη της ποιότητας παροχής υπηρεσιών οίκου φιλοξενίας ατόμων τρίτης ηλικίας”

Σε ποιους απευθύνεται: Στο Νοσηλευτικό Προσωπικό (κύριο και βοηθητικό) του Οίκου

 

Σκοπός του Προγράμματος: 18-19 Μαρτίου 2016

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Να πληροφορήσει, να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ανάπτυξη της ποιότητας παροχής υπηρεσιών του οίκου. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες των φιλοξενούμενων του οίκου και έχει ως στόχο να αξιοποιήσει και να προάγει την δυναμική της ομάδος του ήδη υπάρχοντος νοσηλευτικού προσωπικού. Ενδυναμώνοντας τον ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να έχουν την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, πάντα με την συνεργασία των άλλων ειδικοτήτων (πχ νευρολόγος, γηρίατρος, ψυχολόγος κ.α.).

 

Επιμέρους Εκπαιδευτικοί Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα ενισχυθεί ο ρόλος του Νοσηλευτή καθώς θα εμπλουτιστούν οι γνώσεις του σε:


   Αναγνώριση των βασικών προσωπικών χαρακτηριστικών της τρίτης ηλικίας
   Κατανόηση των βασικών αρχών ψυχολογίας ατόμων τρίτης ηλικίας
   Αναγνώριση των βασικότερων συμπτωμάτων των ασθενειών που πλήττουν τα άτομα τρίτης ηλικίας
   Καθοδήγηση και φροντίδα των φιλοξενούμενων
   Αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του επαγγελματία υποστήριξης και φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας
   Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται στο επάγγελμα του φροντιστή ατόμων τρίτης ηλικίας

 

 

Επεξήγηση:

1. Ασκήσεις εμπιστοσύνης, δέσιμο ομάδας, όρια, διαχείριση κρίσεων κ.α.
2. Θεματολογία (άνοια, ψύχωση κ.α.)
3. Αλληλεπίδραση με το προσωπικό

Μετάβαση στο περιεχόμενο