ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

“Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης στήριξης και Κατ’ οίκον εκπαίδευσης θεραπείας”

Περιγραφή:

_

Το πρόγραμμα προσφέρει θεωρητική επιμόρφωση και βιωματικά εργαστήρια πρακτικής άσκησης, προσωπικής ανάπτυξης και εποπτείας στους εκπαιδευόμενους Συνοδούς Παράλληλης στήριξης και Κατ’ οίκον παρέμβασης (Παρέχεται case study εποπτείας σε όσους δεν διαθέτουν περιστατικό.). Εισάγει τους επιμορφούμενους στην λογική της μεθοδολογίας και τις τεχνικές της εκτός πλαισίου παρέμβασης (Παράλληλη στήριξη/Κατ’ οίκον). Διευρύνει τις γνώσεις του επιμορφούμενου γύρω από την θεραπευτική- εκπαιδευτική σχέση και την σημασία της στην καθημερινή παρέμβαση (Παράλληλη στήριξη/Κατ’ οίκον). Εμπλουτίζει τις γνώσεις του εκπαιδευόμενου με σύγχρονες τεχνικές ψυχοπαιδαγωγικής πρέμβασης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της δραστηριότητάς του, ενισχύοντας τον ρόλο του και την αποτελεσματικότητά του. Έτσι ο επιμορφούμενος υποστηρίζεται ώστε να αναδείξει τον δικό του προσωπικό τρόπο δουλειάς, καλλιεργώντας και προσαρμόζοντας τις δεξιότητές του στις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού. Το πρόγραμμα παρέχει συνεχής ύπαρξη ενός υποστηρικτικού εκαπιδευτικού πλαισίου μέσω της εποπτικής διαδικασίας και της ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας που θα τον υποστηρίζει στην καθημερινή επαγγελματική του δραστηριότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο