ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

“Σύγχρονες εφαρμοσμένες ψυχολογικές και κοινωνικές θεωρίες στη σχολική τάξη”

Περιγραφή

_

Η επιμόρφωση προσφέρει την θεωρητική και πρακτική γνώση στα θέματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθεί κανείς επαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας. Τόσο το θεωρητικό και πρακτικό μέρος όσο και το βιωματικό εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση απέναντι στην ετερότητα, την αποδοχή και τον σεβασμό του διαφορετικού μέσω της κατανόησης και αξιοποίησης της πολυπλοκότητας των κοινωνιών από το παρελθόν έως σήμερα. Προσφέρει τις κατάλληλες παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές ενισχύοντας τον ευαίσθητο ρόλο που έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε να βελτιώσουν τόσο το διδακτικό τους έργο όσο και να συμβάλλουν πρακτικά στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στον σχολικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Το βιωματικό μέρος της επιμόρφωσης αποσκοπεί να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες και να τους εισάγει σε τεχνικές δυναμικής της ομάδας ( ομαδοσυνεργατική μέθοδος), οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση, διαχείριση και παρέμβαση, απαραίτητο εφόδιο για την ομαλή λειτουργία ετεροπροσδιορισμένων ομάδων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο