ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 

Το αίσθημα του “συνανοίκειν” στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και η ετερότητα στις αξίες

_

Το σεμινάριο στοχεύει στην εις βάθος κατανόηση του φαινομένου της σχολικής και ευρύτερα κοινωνικής προσαρμογής μαθητών με πολιτισμικά διαφορετικό υπόβαθρο εν όψει ενός πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος μάθησης. Οι συμμετέχοντες με το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να αξιοποιούν δημιουργικά έννοιες όπως η κουλτούρα, η ταυτότητα, η ετερότητα και η πολυπολιτισμικότητα για την βελτίωση του διδακτικού τους έργου καθώς θα αναπτύξουν δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας και θα συμβάλουν πρακτικά στην πρόληψη και αποτροπή ξενοφοβικών αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών στον σχολικό και κοινωνικό χώρο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο