ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 

Παράλληλη στήριξη /κατ’οίκον θεραπεία

“Καλές πρακτικές” και η εφαρμογή τους

(ιστορικό, ημερολόγιο, πλαίσιο)

_

Τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη θεραπεία είναι σημαντικό οι επαγγελματίες να αξιοποιούν τις πρακτικές εκείνες που προάγουν την δουλειά τους αλλά έχουν και αποτέλεσμα. Στο σεμινάριο θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις βασικές αρχές και λειτουργικές πρακτικές για μια αποτελεσματική παρέμβαση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο