Εκπαίδευση // Σεμινάρια

Animus Care

_

 

Με την φιλοσοφία και την δυνατότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης και τα πλέον σύγχρονα δεδομένα της κοινωνικής ψυχιατρικής, η animus care έχει στόχο να καλύψει ολιστικά τις ανάγκες των ωφελούμενων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

WEBINAR

_

 

“Η ηθική της ηθικής των επιχειρήσεων”

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

_

 

Ανάπτυξη της Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών Οίκου Φιλοξενίας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

_

 

Σύγχρονες εφαρμοσμένες ψυχολογικές και κοινωνικές θεωρίες στη σχολική τάξη

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

_

 

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης στήριξης και Κατ’ οίκον εκπαίδευσης θεραπείας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

_

 

Παράλληλη στήριξη /κατ’οίκον θεραπεία. “Καλές πρακτικές” και η εφαρμογή τους

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

_

 

Ο πολυδιάστατος ρόλος του Συνοδού Παράλληλης στήριξης και οι συνεργασίες που χρειάζεται να οικοδομήσει

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

_

 

Το αίσθημα του “συνανοίκειν” στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και η ετερότητα στις αξίες

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

_

 

Ο εκπαιδευτής στη θέση του διαπολιτισμικού συμβούλου- ο ρόλος και οι δεξιότητες του εκπαιδευτή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

_

 

Δικαστική και Κλινική Ψυχολογία

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

_

 

Ψυχολογία της Εγκληματολογικής Έρευνας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο