Άρθρα

 

Animus Care

_

 

Με την φιλοσοφία και την δυνατότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης και τα πλέον σύγχρονα δεδομένα της κοινωνικής ψυχιατρικής, η animus care έχει στόχο να καλύψει ολιστικά τις ανάγκες των ωφελούμενων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

  • Ανέκαθεν, αλλά κυρίως στην περίοδο που διανύουμε λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του Covid-19, οι άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται περισσότερο, είναι τα Άτομα με Αναπηρία και

  • Στην εισήγηση που ακολουθεί θα αναφερθώ στην Σύγχρονη Φιλοσοφική Συμβουλευτική και την συνεισφορά της στον τομέα των Επιχειρήσεων. Θα προσπαθήσω να διασαφηνίσω την έννοια της σύγχρονης φιλοσοφικής συμ

  • Σήμερα, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή, έχουμε ανάγκη την φιλοσοφία, ως χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των ορθολογικών επιλογών και την αντιμετώπιση τ

Μετάβαση στο περιεχόμενο