Φιλοσοφία

 

Animus Care

_

Τα κεντρικά γραφεία της Animus Care βρίσκονται στον Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Παρόλο που η επιλογή της περιοχής ήταν τυχαία, ο Νέος Κόσμος συματοδοτεί τον συμβολισμό που εκπροσωπεί η εταιρία μας, το νέο δεδομένο στον τομέα της ψυχικής υγείας.

_

Η Animus Care, συνδιάζοντας

 

την εμπειρία με την γνώση
την τεχνική με την ευαισθησία και
την κατανόηση

 

ιδρύθηκε με στόχο να αποδώσει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τόσο τις κλασσικές όσο και τι πιο σύγχρονες, με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα

 

… για μια καθημερινότητα χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμόυς!

_

Με την φιλοσοφία και την δυνατότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης και τα πλέον σύγχρονα δεδομένα της κοινωνικής ψυχιατρικής, στόχο έχει να καλύψει ολιστικά τις ανάγκες των ωφελούμενων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

 

Εκεί που ο επαγγελματισμός συναντά
την φροντίδα και την θεραπευτική κατανόηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο